• First Grade Terrific Kids
   
   TK
   
   
  August 
  Mrs. Anderson's Class:
  Ellie Dorius

                                                                                                              Mrs. Farmer's Class:

                                                                 Kameron Harp

   
   
   Mrs. Hartman's Class:
  Lolly Cook
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Brooks Olsommer
   
   Mrs. Senn's Class:
  Farrah Machado
   
   
          September         
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Cruz Osborne

                                                                                                            Mrs. Farmer's Class:

                                                                 Eleanor Glenn

   
   Ms. Hartman's Class:
  Bradley Goodban
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Maysa Sannoun
   
   
   Mrs. Senn's Class:
  Miles Ware
   
  October
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Railyn Williams
   

                                                                                                               Mrs. Farmer's Class:

                                                            Fischer Van De Water

   
   
   Ms. Hartman's Class:
  Kristina Johnson
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Scarlett Anderson
   
   
   Mrs. Senn's Class:
  Kylie Lenz
   
   
   November

   

  Mrs. Anderson's Class:
  Alexander Burgess
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

                                                                  Emmy Willis

    
   Ms. Hartman's Class:
  Holton Giron
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Mattie Grace Hayes
   
   
   Mrs. Senn's Class:
  Aidyn Skelton
   
  December
   
  Mrs. Anderson's Class:
   Addi Sutton

                                                             Mrs. Farmer's Class:

   Kade Bruce

   Ms. Hartman's Class:
  Kaleb Eichman
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Colton McCall
   
   Mrs. Senn's Class:
  Britley Carson
   
  January
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Ayden Webb
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

  Elise Moss

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Emme Baker
   
   
   Mrs. Senn's Class:
  Karter Harwell
   
   
  February
   
   
  Mrs. Anderson's Class:
                                        Caroline Hogan                                                 Mrs. Farmer's Class:
   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class:
    
  March
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Bella Grayce Chastain 

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   Mrs. Senn's Class:
   
  April
  Mrs. Anderson's Class:
   Kal Hix

                                                                                                    Mrs. Farmer's Class:

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class:
   
  May
   
  Mrs. Anderson's Class:
                                       Maci Burdette                                               Mrs. Farmer's Class:
   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class: